• İLKOKUL

  • ORTAOKUL

  • ANADOLU LİSESİ

  • FEN LİSESİ

BUGÜNDEN GELECEĞE...

2023 Tercüman okullarında “Tüm çocuklar özeldir ve biriciktir.” Fikrinden hareketle her öğrencinin uygun ortam, süre ve fırsat verildiğinde öğreneceği düşüncesini merkez alınır. Uyguladığımız eğitim modelleriyle eleştirisel ve üstdüzey öğrenme becerilerini kazanmaları sağlanırken, okulda öğrendikleri bilgileri günlük yaşantılarına aktararak, karşılaştıkları problemleri çözmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin gelecekle ilgili planlamaları, stratejileri ve karar verme süreçlerini en kısa sürede, en verimli sonucu alacak şekilde gerçekleştirmelerini sağlamaktayız.

Duyurular